Родючість ґрунту: що вона собою являє та чому є важливою?

Чорноземи є найбільш родючими ґрунтами у світі – це знає кожен українець. Але чому ж тоді у Європі, де ґрунти характеризуються меншою родючістю, фермери отримують більші урожаї? Звісно, впливає на урожайність і клімат у регіоні, і те, чи взагалі підходить конкретний ґрунт для сільськогосподарської культури. Але родючість залежить і від системи землекористування. Зокрема, якщо вона побудована на оренді землі, то користі для земельних ресурсів від цього дуже мало.

Родючість та форма власності землі: у чому зв’язок?

Родючість є здатністю землі задовольнити потреби рослин у всіх необхідних для них елементах. Вона закладена природою, але змінюється у результаті використання землі людиною. Зокрема, зменшується кількість гумусу – родючого верхнього шару. Він починає гірше утримувати вологу, в ньому скорочується кількість цінних мінералів, у гіршу сторону змінюється структурний склад.

В Україні ситуація із родючістю поступово погіршується. Тому постає питання про те, що потрібні рішучі дії для того, щоб зберегти природне багатство. І тут виникає взаємозв’язок форми власності та стану землі. Так, власник ділянки більш зацікавлений у її родючості, ніж орендар.

Що потрібно робити, щоб не допустити деградації земель та ерозії? Так, потрібно на схилах влаштовувати пасовища, поєднуючи рослинництво із тваринництвом. Худоба повинна вільно пересуватися по ділянці, а не бути прив’язаною. Властивості грунту тісно залежать один від одного. Тому для аграріїв важливо знати їх та вміти спрогнозувати можливі зміни внаслідок сільськогосподарських заходів.

Види родючості ґрунту

Аграрій також повинен знати і про види родючості ґрунту – штучну, природу та ефективну. Останню ще називають економічною. Усі вони тісно пов’язані між собою.

Природна родючість притаманна тій землі, яка не знає втручання людини. Вона є результатом процесів грунтоутворення. В природі зараз спостерігати її можна лише на цілинних ґрунтах у заповідниках чи заказниках.

Природна родючість відповідає потребам тих рослин, які тут знаходяться. Вона складається у результаті природних процесів, які тривають довгий час. До прикладу, для болотних рослин родючими є саме болотні ґрунти. А степові їм не підходять – хоча вони є родючими для степових культур.

Штучна родючість утворюється у результаті впливу людини. У чистому вигляді таку родючість можна спостерігати в парниках, де створюю субстрати для певних рослин.

Виділяють також і потенційну родючість. Мається на увазі те, наскільки потенційно здатний даний ґрунт забезпечити потреби рослин. Даний фактор досліджують та виявляють у результаті лабораторних тестів грунту.

Кожен аграрій, обробляючи землю, повинен дбати про відновлення її родючості до початкового рівня або підвищення до більшого рівня, ніж той, щоб був на початку.

Щоб отримувати новини вчасно, підпишись на наш телеграм-канал

Редакційна команда MIZEZ.

Марія Семенчук

Схожі статті по темі: