Як контролювати втрати азоту?

Напевне, всі аграрії знають, що хімічний елемент азот є основою росту та розвитку всієї флори. Це доволі нестійкий елемент, і внаслідок його втрат зменшується ефективність внесених добрив та забруднюється довкілля. Зі звичних добрив, як-от карбамід чи селітра, азот вивільняється протягом одного-двох місяців. Це може не підійти, наприклад, рослинам із довгим періодом вегетації.

Сучасні азотні добрива

Для того, щоб запобігти втратам азоту, аграрії застосовують чимало різноманітних прийомів, серед яких:

  • стимулювання росту кореневої системи;
  • внесенення азоту частинами й у різні строки;
  • застосування різних форм внесення азоту.

Нині на ринку мінеральних добрив представлені також особливі smart-добрива. Вони дають змогу аграріям керувати елементами живлення рослин, зменшуючи їхні втрати. Користуючись азотними smart-добривами з підвищеною ефективністю, можна управляти часом і швидкістю вивільнення азоту.

Як створюються добрива з підвищеною продуктивністю?

Такі smart-добрива можна створити двома шляхами. В першому випадку вдосконалюються вже наявні форми азотних добрив: 

  • до них додаються інгібітори мікробної активності;
  • створюється оболонка навколо гранули, що корегує швидкість вивільнення елементів;
  • змінюються фізичні властивості добрива.

Другий шлях значно складніший. Власне, азотні добрива “розбирають” і “збирають” заново, синтезуючи цілковито нові сполуки. Вони містять елементи живлення у недоступній для рослин формі. Але в результаті подальших біологічних або хімічних реакцій сполуки переходять у форми, доступні рослинам. 

На відміну від традиційних азотних добрив, сучасні добрива можуть “постачати” культурам елементи живлення протягом тривалого часу після внесення у ґрунт й не шкодити навколишньому середовищу.

Редакційна команда MIZEZ

Нижник Марія

Схожі статті по темі: