Основні причини збільшення кислотності ґрунту

Закислення ґрунту відбувається внаслідок збільшення концентрації іонів водню в ньому. У природних умовах цей процес відбувається дуже повільно, але прискорюється в рази, якщо ґрунт використовується в сільському господарстві.

Основні причини збільшення кислотності ґрунту | MIZEZ

Причини закислення грунтів

Виділяють природні і антропогенні фактори закислення ґрунтів. До природних належать:

  • виділення мікроорганізмами вуглекислого газу, який, розчиняючись у воді, утворює вугільну кислоту;
  • при утворенні особливих видів гумусу з органіки, яка довго розкладається (наприклад, хвої);
  • поглинання рослинами іонів кальцію, калію, натрію, магнію.

Одним із основних антропогенних факторів підкислення ґрунту є непродумане внесення азотних добрив (зокрема, добрив на основі нітрату амонію). Підкислення ґрунту відбувається, коли азот вилуговується, а не поглинається культурними рослинами. Хоча деякі амонійні добрива спричиняють закислення навіть коли азот поглинається посівами.

Також сприяють підвищенню кислотності ґрунту кислотні опади, під час яких у ґрунт потрапляє сірчана, сірчиста або азотна кислота. Явище кислотних дощів може спровокувати робота ТЕС або великих промислових підприємств.

Наслідки закислення грунту

У закисленому ґрунті ускладнюється ріст культурних рослин і пригнічуються процеси життєдіяльності мікроорганізмів. Також в кислих ґрунтах збільшується рухливість важких металів.

Як вирішити проблему підвищеної кислотності ґрунту?

Для того, щоби кислий ґрунт був придатний для використання у сільському господарстві, зазвичай проводять його вапнування. При залуговуванні ґрунту (низькій кислотності), навпаки, проводиться гіпсування.

Якщо кислотність грунту занадто висока, то зробити з нею вже нічого не можна. Тому такий грунт зазвичай видаляють і на його місце привозять більш якісний.

Редакційна команда MIZEZ

Нижник Марія

Схожі статті по темі:

asdf